Konkurransevilkår

 

 1. Arrangøren av denne konkurransen er Hardanger Bestikk AS
  Org nr 948 170 779 (heretter kalt “Hardanger Bestikk”) Kinsarvikveien 57. 5780 Kinsarvik
 2. Konkurransen starter den 01.02.2020 og slutter den 31.03.2020.
 3. Konkurransen er åpen for alle over 18 år, unntatt ansatte i Hardanger Bestikk, samt involverte eller assosierte selskaper og reklamebyråer, samt familiemedlemmer av alle de ovennevnte. Når vinneren kontaktes, kan vinneren pålegges å dokumentere at hun/han er over 18 år.
 4. Kun én påmelding per person. Eventuelle ekstrapåmeldinger blir diskvalifisert.
 5. Hardanger Bestikk har ikke ansvar for påmeldinger som går tapt, blir forsinket, feilsendt, er ufullstendige, eller ikke kan leveres eller sendes inn av tekniske eller andre grunner.
 6. Du kan melde deg på denne konkurransen på bryllupsemesser i Norge og Sverige hvor Hardanger Bestikk stiller ut.
 7. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
 8. Premien er valgfritt bestikksett – verdien vil variere mellom 799NOK – 5999 NOK.
 9. Premien kan ikke byttes og pengeverdien kan ikke refunderes. Hardanger Bestikk forbeholder seg retten til å erstatte en premie med samme eller større verdi dersom den annonserte premien eller deler av den skulle være utilgjengelig.
 10. Vinner(e) blir tilfeldig trukket ut av Hardanger Bestikk blant alle de kvalifiserte påmeldingene innen 5 arbeidsdager etter at konkurransen er avsluttet.
 11. Hardanger Bestikk utvelgelse av en vinner er endelig.
 12. Hardanger Bestikk tar ikke ansvar for eventuelle skader, tap, forpliktelser, ulykker eller skuffelser som påløper eller inntreffer for deg som følge av at du deltar i konkurransen, tar imot premien eller ikke trekkes ut som vinner.
 13. Hardanger Bestikk tar kontakt med vinneren(vinnerne) per e-post innen 5 arbeidsdager etter bryllupsmessen er ferdig. Hvis vinneren ikke svarer innen 14 dager etter å ha blitt varslet, taper vinneren retten til å motta premien, og Hardanger Bestikk har rett til å velge ut en ny vinner. Den nye vinneren har da 14 dager til å svare etter å ha blitt varslet, før også han/hun mister retten til å motta premien. Hvis vinneren avslår premien, faller retten til å motta premien bort, og Hardanger Bestikk har rett til å velge ut en ny vinner.
 14. Det kan ta 1-2 uker å levere premien. Mottakeren er selv ansvarlig for eventuelle tollavgifter, og kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon.
 15. Hardanger Bestikk forbeholder seg retten til å endre, kansellere, avslutte eller avbryte konkurransen helt eller delvis, etter eget skjønn, dersom de mener konkurransen ikke er mulig å gjennomføre i tråd med disse vilkårene og betingelsene, eller i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter, eller i tilfelle av virus, datafeil eller uautorisert menneskelig inngripen eller andre årsaker som er utenfor Hardanger Bestikk rimelige kontroll, som kan ødelegge eller påvirke administrasjon, sikkerhet, upartiskhet eller vanlig gjennomføring av konkurransen. Verken Hardanger Bestikk eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper er ansvarlige for forhold, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser forårsaket av hendelser utenfor selskapets eller deres rimelige kontroll.
 16. Hvis det oppstår en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet som er utenfor Hardanger Bestikk rimelige kontroll, og som hindrer Hardanger Bestikk fra å overholde disse vilkårene og betingelsene, kan ikke Hardanger Bestikk holdes ansvarlig for manglende utførelse eller forsinket utførelse av sine forpliktelser.
 17. Konkurransen er regulert av norsk lov uten hensyn til lovkonflikter, og er underlagt undergitt i samsvar med norsk rett.
 18. Ved å delta i konkurransen, bekrefter du at du har lest og forstått disse vilkårene, og godtar å være bundet av dem. Hvis du bryter noen av vilkårene, blir du automatisk diskvalifisert fra konkurransen.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

 1. Ved å delta i konkurransen, gir deltakerne samtykke til Hardanger Bestikk innsamling og behandling av navn, e-postadresse og/eller telefonnummer og kjønn.
 2. De innsamlede personopplysningene vil bli brukt i forbindelse med administrering av konkurransen, og lagret frem til deltakeren ønsker data slettet.
 3. Ved å delta i konkurransen, godtar deltakerne at deres fulle navn, land og bostedsadresse kan bli publisert på sosiale medier.
 4. Deltakerne vil med denne aksepten motta informasjon om Hardanger Bestikk på e-post.
 5. Deltakeren kan kreve persondata slettet eller tilbakekalle samtykke ved å sende en e-post til support@hardanger-bestikk.no