Personvernregler

Kontaktinformasjon: support@hardangerbestikk.no

Hvorfor trenger vi dine personopplysninger?

Hardanger Bestikk beskytter ditt personvern. Vi ønsker derfor å informere deg om hvordan vi behandler de personopplysninger du gir til oss og hvilke rettigheter du har.

Oppsummert behandler vi dine personopplysninger for å:

 • Administrere kjøpet eller bestillingen din
 • Kommunisere med deg i forbindelse med kjøpet, f.eks. sende bestillingsbekreftelse og anmeldelser om kjøpet ditt
 • Sende tilpasset markedsføring i digitale kanaler
 • Hjelpe deg med kundeserviceforespørsler
 • Gjennomføre rettslige forpliktelser som angrerett, reklamasjon og overholdelse av bokføringsloven

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger. Vi beskriver hvilke rettigheter du har til å påvirke vår behandling, f.eks. at du har rett til å protestere mot behandlingen. Du kan f.eks. når som helst protestere mot markedsføring. Vi beskriver også hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Hardanger Sylvplett AS med organisjsonsummer 948 170 779, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig) når vi behandler dine opplysninger for eget formål.

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kontakt oss på e-postadresse
support@hardangerbestikk.no eller ring oss på +47 53 67 10 00. Vår postadresse er Kinsarvikvegen 57, 5780 Kinsarvik.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger behandles hovedsakelig av oss i Hardanger Bestikk. Vi deler imidlertid dine personopplysninger i henhold til nedenstående:

 • For å ha effektive IT-systemer og å drive vår virksomhet effektivt, deler vi dine personopplysninger med våre IT-leverandører. Når vi deler dine personopplysninger med våre IT-leverandører, gjøres dette kun for at de skal oppfylle sine forpliktelser overfor oss.
 • For å administrere din betaling deler vi dine personopplysninger med vår betalingstjenesteleverandør. Hvis du velger å betale med faktura, kan betalingstjenesteleverandøren dele dine personopplysninger med et kredittopplysningsselskap for å vurdere din økonomiske situasjon.
 • For å levere det du har bestilt og håndtere eventuell retur, deler vi dine personopplysninger med transportøren du velger i kassen.
 • For å gi deg og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring i digitale kanaler, vil vi dele dine personopplysninger med tredjeparter som tilbyr den digitale kanalen.
 • Vi deler dine personopplysninger med eksterne partnere som hjelper oss med å administrere vår markedsføring via digitale kanaler

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

I samsvar med personvernlovgivning har du visse rettigheter som du kan bruke til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger. Les mer nedenfor.

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke og rett til å protestere mot behandling

Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Tilbaketrekkingen av ditt samtykke vil tre i kraft etter at tilbaketrekkingen fant sted. Du har alltid rett til å protestere mot at dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål og profilering, for eksempel nyhetsbrev og tilpasset markedsføring. Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på en interesseavveining. I noen tilfeller har du imidlertid ikke rett til å protestere mot en behandling som er basert på en interesseavveining (f.eks. fordi vi må lagre dine personopplysninger). Dette er tilfellet hvis vi kan vise tvingende legitime grunner til behandling som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Rett til innsyn

Du har rett til å få en bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles av oss, samt informasjon om behandlingen vi utfører, f.eks. formålet med behandlingen og hvor lenge opplysningene lagres. Du kan dessuten få innsyn i personopplysningene og få en kopi av personopplysningene som behandles av oss.

Rett til korrigering

Du har rett til å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg korrigert, og å be oss om å komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting (rett til å bli glemt) og begrensning av behandling

Du har under visse forutsetninger rett til å be om sletting av dine personopplysninger. Slike forutsetninger foreligger dersom f.eks. personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen er basert på, og det ikke er annet rettslig grunnlag for behandlingen. Du har også rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Slike forutsetninger foreligger dersom du bestrider riktigheten av opplysningene, eller dersom behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes samt krever begrensning av bruken av opplysningene.

Rett til å inngi klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å inngi klage til en kompetent tilsynsmyndighet. En slik klage inngis fortrinnsvis til myndigheten i EU/EØS-medlemsstaten der du har ditt ordinære verneting, der du arbeider eller der det påståtte bruddet på gjeldende lover og forskrifter for personvern har funnet sted. Den kompetente tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Denne rettigheten påvirker ikke andre administrative klageinstanser eller rettsmidler.

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger

Her kan du lese mer detaljert om hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler og hva det rettslige grunnlaget for behandlingen er. Du kan også lese om hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

Formål: For å administrere ditt kjøp

Behandlinger som utføres:

 • Levere dine produkter
 • Gjennomføre betaling
 • Sende ordre- og leveringsbekreftelse

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • Ordreinformasjon (f.eks. hvilket produkt du har bestilt)
 • Betalingsinformasjon

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vedrørende ditt kjøp. Hvis opplysningene ikke oppgis, vil du ikke kunne handle hos oss.

Utover det som nevnes ovenfor behandles dine personopplysninger, f.eks. personnummer, også av betalingstjenesteleverandøren Klarna for å gjennomføre din betaling. Klarna er selvstendig behandlingsansvarlig for behandlingen og informerer deg separat om hvordan opplysningene dine behandles.

Formål: Ivareta tilpasset markedsføring i digitale kanaler

Behandlinger som utføres:

 • Ivareta tilpasset markedsføring i digitale kanaler, sosiale medier og tredjeparts nettsider inklusive deling av opplysninger med nevnte aktører.

Personopplysninger som behandles:

 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • Cookies

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining

Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse i å kunne gi deg som kunde og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring. Dine opplysninger behandles kun for dette formål dersom du har handlet hos oss og ikke protester mot markedsføring.

Formål: For å administrere kundeserviceforespørsler

Behandlinger som utføres:

 • Besvare og håndtere din kundeserviceforespørsel via e-post, telefon eller sosiale medier

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Informasjon du gir, f.eks. ordrenummer.

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å hjelpe deg med forespørselen din.

Formål: For å håndtere angrerett, reklamasjoner eller andre krav

Behandlinger som utføres:

 • Håndtere eventuell anger av kjøp
 • Håndtere eventuell reklamasjon eller andre krav

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • Informasjon fra vår kommunikasjon med deg i forbindelse med ditt krav (f.eks. informasjon om den aktuelle ordren)

Behandlingsgrunnlag: Rettslig forpliktelse og interesseavveining

Behandling er nødvendig for at vi skal handle i samsvar med forbrukerrett og dermed overholde en rettslig forpliktelse. Vi har også en berettiget interesse i å kunne forsvare oss mot et eventuelt rettskrav.

Formål: Får å følge bokføringsloven

Behandlinger som utføres:

 • Følge bokføringslovgivningen

Personopplysninger som behandles:

 • Navn
 • Postadresse
 • E-postadresse
 • Betalingshistorikk og transaksjoner

Behandlingsgrunnlag: Rettslig forpliktelse

Behandlingen er nødvendig for å følge tvingende lov, dvs. bokføringsloven.

Hardanger Sylvplett AS

55 67 10 00

Kinsarvikvegen 57, 5780 Kinsarvik, Norge.

support@hardangerbestikk.no